niedziela, 29 grudnia 2019

Rezonans Schumanna dzisiaj 29 grudnia 2019 r. - 09:00 UTC

82 Hz
Rezonans Schumanna dzisiaj. Postaramy się informować Cię na bieżąco o zmianach w rezonansie na tej stronie Rezonansu Schumanna dzisiaj . Wielkie różnice, których nikt nie potrafi dokładnie wyjaśnić, ale dają nam wyraźny znak, że planeta się zmienia. Ziemia dzwoni coraz wyżej, podobnie jak my! UTC = Universal Time Coordinated )    Źródło 

Podstawowa częstotliwość RS 7,83 Hz  RS Dzisiejsze szczyty


  • 12/29 09:00 UTC - Sytuacja zmieniła się nagle o 23 UTC, kiedy rozpoczęła się seria ruchów, które doprowadziły wartości amplitud do osiągnięcia mocy 72 o 7 UTC, 
  • od tego momentu amplituda pozostała na wartościach między Moc 65 i Moc 80 z maksymalnym szczytem przy Mocy 82 o 1:30 i 2 UTC.
  • 12/28 17:00 UTC - Spokój.
  • 12/27 17:00 UTC - Spokój
    Amplituda